Wnioski o stypendia należy składać drogą elektroniczną na adres: Turn on Javascript!

Osoby, które nie mają dodatkowych osiągnięć tylko średnią ocen – mogą nie przesyłać ostatniej - czwartej strony wniosku (tabelki).

stypendia rektora

etap I (wszyscy studenci, oprócz studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych mgr – wyjątek stanowią osoby wymienione w zał. 4a) - do 10 marca,  

-   etap II (tylko studenci przebywający na Erasmusie) – do 10 kwietnia

Stypendium rektora jest przyznawane na SEMESTR za osiągnięcia (średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe) uzyskane w POPRZEDNICH DWÓCH semestrach.

Obowiązujące druki (zał. do Regulaminu świadczeń dla studentów PWSZ w E-gu):

  Zał. 4   http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2021/2021_08_zal4.pdf

Zał.  4a    http://bip.pwsz.elblag.pl/userfiles/file/Zarzadzenia_rektora/2021/2021_08_zal4a.pdf

 do Szczegółowego regulaminu świadczeń dla studentów.

Tabela z liczbami uprawnionych studentów na poszczególnych kierunkach została umieszczona w oddzielnym komunikacie.

Przypominamy, że dodatkowe (poza średnią ocen) osiągnięcia  muszą być potwierdzone:

-  naukowe, artystyczne, udział w olimpiadach – przez Dyrektora Instytutu

- sportowe – przez Kierownika Zakładu Wychowania Fizycznego (mgr   Janusz Światkowski)