Na studentów, którym 31.10.2023 r. zostało przyznane stypendium socjalne lub stypendium dla osób niepełnosprawnych, czekają w Biurze ds. Studenckich (pok. 206, ul. Wojska Polskiego 1) decyje administracyjne, które należy odebrać do 22.11.2023 r.

Wszystkie decyzje odmowne zostały wysłane Pocztą Polską na wskazane we wnioskach adresy.

Do końca listopada pojawią się kolejne wyniki stypendialne dla osób, które w ostatnim czasie uzupełniały jeszcze dokumentację.