Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Psychologia? Mamy to!

Psychologia? Mamy to!

Bezpłatne jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia są  już dostępne w ANS w Elblągu! 2 czerwca Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku Psychologia.

- Jest spora nisza w zakresie przedmiotów na pograniczu pedagogika -psychologia, szczególnie w szkolnictwie niższego szczebla brakuje psychologów związanych z edukacją, wychowaniem, a także brakuje psychologów z zakresu psychologii klinicznej. Dlatego też po analizie doszliśmy do wniosku, że warto spróbować i uruchomić kierunek studiów Psychologia - poinformował Rektor ANS w Elblągu - dr inż. Jarosław Niedojadło, prof. uczelni.


 

Studia charakteryzują się tym, że w trakcie pięciu lat są dwa etapy. Pierwsza dwa lata to program ogólnopsychologiczny, natomiast kolejne lata studiów to  wybór modułów: psychologia kliniczna i zdrowia oraz psychologia wychowawczo-edukacyjna. Obydwa te moduły dają kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, a także  wszyscy absolwenci zdobędą kwalifikacje pedagogiczne potrzebne do uprawiania zawodu nauczyciela psychologa  - mówiła Dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego ANS w Elblągu – mgr Teresa Kubryń.

Gwarancją wysokiej jakości kształcenia na kierunku Psychologia są specjaliści z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, którzy zadeklarowali współpracę z ANS w Elblągu.

Absolwenci kierunku Psychologia w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu znajdą zatrudnienie m.in. w :

  • placówkach ochrony zdrowia, poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach ogólnych i psychiatrycznych, centrach interwencji kryzysowej, placówkach leczenia uzależnień,
  • placówkach edukacyjnych i oświatowych: szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki socjoterapii, świetlice terapeutyczne,
  • placówkach resocjalizacyjnych: domy dziecka, zakłady opiekuńczo – wychowawcze,
  • w służbach więziennych,
  • poradniach psychologiczno – pedagogicznych,
  • gabinetach psychologicznych,
  • domach pomocy społecznej, organizacjach, stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych

Serdecznie zapraszamy do studiowania Psychologii w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu!

 


Data publikacji: 07 czerwca 2023

Przewiń do góry