Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny Flaga: Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Konferencja "Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa publicznego"
  • 2018-11-23 09:22:00
  • Aula PWSZ w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

 

Szanowni Państwo,
w imieniu Jego Magnificencji Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Walczyka oraz Dyrektora Generalnego Służby Więziennej generała Jacka Kitlińskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Administracja Bezpieczeństwa Publicznego 2018

 

pt.: „SŁUŻBA WIĘZIENNA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO”

 

Konferencja naukowa odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu (program)

Cel i uzasadnienie konferencji:

            Rok 2018 jest wyjątkowy dla Służby Więziennej w Polsce, gdyż w tym roku obchodzi ona 100- lecie swojego istnienia, które wpisuje się również w obchody jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to wyśmienita okazja, aby w trakcie organizowanej przez nas międzynarodowej konferencji przyjrzeć się bliżej funkcjonowaniu Służby Więziennej we współczesnych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych oraz jej roli w systemie bezpieczeństwa publicznego.

            Konferencja stanowić będzie forum wymiany wiedzy, doświadczeń i wyników badań empirycznych pomiędzy reprezentantami świata nauki oraz praktykami zajmującymi się szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, w tym związanego z funkcjonowaniem jednostek penitencjarnych. W trakcie konferencji wymieniać będziemy poglądy na temat funkcjonowania służby więziennej w ramach UE, współpracy jej z krajowymi
i międzynarodowymi instytucjami strzegącymi praw człowieka i obywatela a ponadto poszukiwać wizji jak najskuteczniejszej resocjalizacji oraz partycypacja w budowie społeczeństwa bezpiecznego. Spotkanie to będzie również okazją do refleksji nad rolą jednostek penitencjarnych i ich funkcjonowaniem w środowiskiem lokalnym a także okazją wzmocnienia więzi ich z otoczeniem.

            Międzynarodowy wymiar konferencji, umożliwiający wymianę doświadczeń
w zakresie funkcjonowania służb penitencjarnych różnych krajów, możliwy będzie dzięki udziałowi w niej przedstawicieli służb więziennych z Litwy i Czech, z którymi funkcjonariusze polskiej Służby Więziennej współpracują od wielu lat.

 

 Dyrektor Instytutu Ekonomicznego                                                Dyrektor Aresztu Śledczego

               PWSZ w Elblągu                                                                 w Elblągu

        dr Mariusz Darabasz                                                                  ppłk Robert Witkowski

 

Nadesłane przez Państwa artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji naukowej, zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej.

Termin:
23 listopada 2018 r.

Zakres tematyczny:

Tematyka konferencji podporządkowana jest jej tytułowi, dotyczy zatem szerokiego spektrum zagadnień i aktualnych problemów dotyczących funkcjonowania Służby Więziennej
w systemie bezpieczeństwa publicznego.

 

Patroni konferencji:

Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk

Dyrektor Generalny Służby Więziennej - gen. Jacek Kitliński

 

Organizatorzy:

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Areszt Śledczy w Elblągu

 

Komitet programowy:

 dr Mariusz Darabasz - przewodniczący
prof. dr hab. Dariusz Szpoper
dr hab. Piotr Uziębło
ppłk Robert Witkowski - dyrektor Aresztu Śledczego w Elblągu
mjr Daniel Kuryłowicz - kierownik Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Elblągu

 

Komitet organizacyjny:

 dr Irena Naguszewska - przewodnicząca
mgr Katarzyna Olszewska
dr Olga Filaszkiewicz
dr inż. Anetta Waśniewska
dr hab. Jacek Rak
kpt. Katarzyna Wojtyna


Sekretariat konferencji:

mgr Sylwia Lasota

Instytut Ekonomiczny PWSZ w Elblągu
Aleja Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
tel.: 55 629-06-51

e-mail: Turn on Javascript!

 

Miejsce konferencji:

Aula Główna PWSZ w Elblągu, Aleja Grunwaldzka 137


Ważne terminy:

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję - do dnia 31 lipca 2018 r.

online lub listownie - Zał. 1 - Karta uczestnictwa w konferencji

Termin nadsyłania artykułów na konferencję - do dnia 30 września 2018 r.

 

Zał. 2 – Szablon 2018; zasady redakcyjne

 

Opłata konferencyjna:

 280,00 zł i obejmuje:

  • recenzowaną publikację
  • przerwy kawowe

Termin wnoszenia opłat za konferencję - do dnia 30 czerwca 2018r.

Konto do wpłaty konferencyjnej:

BANK ZACHODNI WBK S. A. I O/ELBLĄG

21 1090 2617 0000 0006 5200 2942

 

Koniecznie z dopiskiem: Bezpieczeństwo

Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów delegacji.

Przewiń do góry